SELAMAT DATANG KE PEMBIAYAAN DANA NIAGA

Pembiayaan Dana Niaga adalah sebuah program kredit mikro Islamik
yang dilaksanakan oleh Waqaf An-Nur Corporation Berhad.
Tujuan Pembiayaan Dana Niaga adalah untuk membantu usahawan mikro untuk mengembangkan perniagaan bagi meningkatkan pendapatan dan ekonomi umat Islam, melalui pembiayaan yang berlandaskan syariah.