Pembiayaan Qardhul Hassan (Tanpa Faedah)

Benih Niaga

Bagi golongan B40

RM1,500 **Produk Baru
 • Tempoh Pembiayaan : 15 Bulan
 • Bayaran bulanan sebanyak RM125/sebulan
 • Bayaran bulanan bermula pada bulan ke-4
 • Modal Perniagaan Agen Farm Fresh

Semai Bisnes

RM3,000
 • Tempoh Pembiayaan : 24 Bulan
 • Bayaran bulanan sebanyak RM125/sebulan

Tunas Bisnes

RM5,000
 • Tempoh Pembiayaan : 25 Bulan
 • Bayaran bulanan sebanyak RM200/sebulan

Mekar Bisnes

RM7,000
 • Tempoh Pembiayaan : 36 Bulan
 • Bayaran bulanan sebanyak RM175/sebulan
 • Perlu lunaskan pembiayaan di peringkat Semai/Tunas terlebih dahulu

Pembiayaan Murabahah Tawarruq (Dengan Keuntungan)

Murabahah Tawarruq

RM10,000 hingga RM20,000
 • Kadar keuntungan : 4% - 6%
 • Tempoh Pembiayaan :
  36 hingga 60 Bulan

 • SYARAT-SYARAT
 • 1. Telah berniaga sekurang-kurangnya selama tiga (3) tahun
 • 2. Mempunyai Penyata Bank Syarikat
 • 3. Mempunyai Penyata Kewangan Syarikat lengkap